Lista dos candidatos efectivos e suplentes para os lugares da 2° Fase da "Feira da Taipa" de 2018

Lista dos candidatos efectivos

Lugar N° Nome em Português B.I.R. N° Observação
Zona de mercadorias gerais
1 LEONG SIO PENG 7337***(*) Convidado
2 LEUNG KA WING  5175***(*) Convidado
3 AO FU I 5053***(*) Convidado
4 LEONG SIO KUN 5047***(*)  
5 LEONG SIO HA 5078***(*)  
6 KU PAK LOK 1298***(*)  
7 AO LAI KA 5111***(*)  
8 SO SOMSAK SAE 5149***(*)  
9 FONG MEI HAN 5122***(*)  
10 MAK SIO PENG 5021***(*) Convidado
11 CARDOSO CAROLINA FATIMA 5073***(*)  
12 KUOK LAI MAN 1346***(*)  
13 LAO IAT HONG 5113***(*)  
14 FONG WA PUN 7338***(*)  
15 LAM CHENG 7382***(*)  
16 LEONG MEI LENG 7337***(*)  
17 LEONG SIO CHENG 5076***(*)  
18 HE JIANCONG 1464***(*)  
19 CHAO SI MAN 5133***(*)  
20 NG FUN LENG 7331***(*) Convidado
21 CHEONG IOC CHAN 5032***(*)  
22 HO IENG MAN 5140***(*)  
23 CHEN SHU YING 1343***(*)  

Lista dos candidatos suplentes

Ordem N° Nome em Português B.I.R. N° Observação
Zona de mercadorias gerais
1 FUNG SAU WAI 5213***(*)  
2 NG CHAN 7393***(*)  
3 SIN SOK KUN 5205***(*)  
4 CHAN KUONG KEONG  1227***(*)  
5 O CHI PONG 7367***(*)  
6 CHEONG KIN HONG 5103***(*)  
7 CHAN WENG CHI 5196***(*)  
8 FONG SOU LAN 7346***(*)  
9 AO SON I 7246***(*)  
10 CHAN KA LAI 5146***(*)  
11 CHEANG I NGA 5123***(*)  
12 KOU KA WAI 5173***(*)  
13 LO TONG UN 5034***(*)  
14 NG PUI SI 1235***(*)  
15 MUI UT IENG 5162***(*)  
16 FONG MAN I 1328***(*)  
17 IEONG KA MAN 1252***(*)  
18 LAO IOK PENG 5165***(*)  
19 CHAN PEK KEI 5184***(*)  
20 O I CHOU 7440***(*)  
21 LU LIJUAN 1514***(*)  
22 KUONG WENG HONG 5106***(*)  
23 MAK SEE LOK CECILIA 1266***(*)