Lista nominativa dos concorrentes admitidos e não admitidos para a participação da 21 Fase da "Feira da Taipa" de 2019

Lista final dos soretadas admitidos para a participação da 1ª Fase da "Feira da Taipa" de 2019

Ordem

Nome em Português B.I.R.  N°
Zona de Mercadorias Normais
1 AO FU I 5053***(*)
2 AO HONG 7252***(*)
3 AO KIN YU 1219***(*)
4 AO SON I 7246***(*)
5 CHAN KUONG KEONG  1227***(*)
6 CHAN PEK KEI 5184***(*)
7 CHAN SOI CHEONG 5057***(*)
8 CHEANG I NGA 5123***(*)
9 CHEANG SIO MENG 5078***(*)
10 CHENG KA CHON 5123***(*)
11 CHEONG IEOK SI 1279***(*)
12 CHEONG IOC CHAN 5032***(*)
13 CHEONG SUT IOK 5073***(*)
14 CHIO NGA LENG 5190***(*)
15 CHOI CHEONG SANG 7384***(*)
16 CHOI KAM PUI 7352***(*)
17 CHOI SAO ION 7384***(*)
18 CHON HOI IENG 5210***(*)
19 CHU PUI SI 5103***(*)
20 CHUNG WING SANG 1477***(*)
21 FONG WA 7336***(*)
22 FUNG SAU WAI 5213***(*)
23 HO IENG MAN 5140***(*)
24 HO KOK MENG 5054***(*)
25 HO SOK FAN 5045***(*)
26 HOI TAK TAI 5101***(*)
27 HUANG AIZHEN 1426***(*)
28 IEONG SI WAN 1229***(*)
29 KONG ANGELA MARIA 5162***(*)
30 KOU CHAN IN 5089***(*)
31 KOU KA WAI 5173***(*)
32 KUOK LAI MAN 1346***(*)
33 KUONG WENG HONG 5106***(*)
34 LAM SI MAN 5183***(*)
35 LAO IOK PENG 5165***(*)
36 LAU SAN MENG 5077***(*)
37 LEI UN HENG 1311***(*)
38 LEONG KA MAN 1268***(*)
39 LEONG MEI LENG 7337***(*)
40 LEONG NGAI TONG 7350***(*)
41 LEONG SIO CHENG 5076***(*)
42 LEONG SIO HA 5078***(*)
43 LEONG SIO KUN 5047***(*)
44 LEONG SIO PENG 7337***(*)
45 LEUNG KA WING  5175***(*)
46 LIO SIO LENG 5208***(*)
47 LO WENG KEI 1272***(*)
48 LOI ON KEI 5191***(*)
49 LOU WAI MAN 5169***(*)
50 MAK SIO PENG 5021***(*)
51 MUI UT IENG 5162***(*)
52 NG CHAN 7393***(*)
53 NG FUN LENG 7331***(*)
54 O SOK IN 7440***(*)
55 TANG PUI CHI 5097***(*)
56 U MAN WAI 5203***(*)
57 UNG IOK I 5089***(*)
58 VONG CHI LEK 5095***(*)
59 WONG IN WA 7393***(*)
60 ZHENG BINGBING 1585***(*)