Lista nominativa dos concorrentes admitidos e não admitidos para a participação da 21 Fase da "Feira da Taipa" de 2019

Lista final dos soretadas admitidos para a participação da
1ª Fase da "Feira da Taipa" de 2019

Ordem

Nome em Português

B.I.R.  N°

Zona de Mercadorias Normais

1

AO FU I

5053***(*)

2

AO HONG

7252***(*)

3

AO KIN YU

1219***(*)

4

AO SON I

7246***(*)

5

CHAN KUONG KEONG

1227***(*)

6

CHAN PEK KEI

5184***(*)

7

CHAN SOI CHEONG

5057***(*)

8

CHEANG I NGA

5123***(*)

9

CHEANG SIO MENG

5078***(*)

10

CHENG KA CHON

5123***(*)

11

CHEONG IEOK SI

1279***(*)

12

CHEONG IOC CHAN

5032***(*)

13

CHEONG SUT IOK

5073***(*)

14

CHIO NGA LENG

5190***(*)

15

CHOI CHEONG SANG

7384***(*)

16

CHOI KAM PUI

7352***(*)

17

CHOI SAO ION

7384***(*)

18

CHON HOI IENG

5210***(*)

19

CHU PUI SI

5103***(*)

20

CHUNG WING SANG

1477***(*)

21

FONG WA

7336***(*)

22

FUNG SAU WAI

5213***(*)

23

HO IENG MAN

5140***(*)

24

HO KOK MENG

5054***(*)

25

HO SOK FAN

5045***(*)

26

HOI TAK TAI

5101***(*)

27

HUANG AIZHEN

1426***(*)

28

IEONG SI WAN

1229***(*)

29

KONG ANGELA MARIA

5162***(*)

30

KOU CHAN IN

5089***(*)

31

KOU KA WAI

5173***(*)

32

KUOK LAI MAN

1346***(*)

33

KUONG WENG HONG

5106***(*)

34

LAM SI MAN

5183***(*)

35

LAO IOK PENG

5165***(*)

36

LAU SAN MENG

5077***(*)

37

LEI UN HENG

1311***(*)

38

LEONG KA MAN

1268***(*)

39

LEONG MEI LENG

7337***(*)

40

LEONG NGAI TONG

7350***(*)

41

LEONG SIO CHENG

5076***(*)

42

LEONG SIO HA

5078***(*)

43

LEONG SIO KUN

5047***(*)

44

LEONG SIO PENG

7337***(*)

45

LEUNG KA WING

5175***(*)

46

LIO SIO LENG

5208***(*)

47

LO WENG KEI

1272***(*)

48

LOI ON KEI

5191***(*)

49

LOU WAI MAN

5169***(*)

50

MAK SIO PENG

5021***(*)

51

MUI UT IENG

5162***(*)

52

NG CHAN

7393***(*)

53

NG FUN LENG

7331***(*)

54

O SOK IN

7440***(*)

55

TANG PUI CHI

5097***(*)

56

U MAN WAI

5203***(*)

57

UNG IOK I

5089***(*)

58

VONG CHI LEK

5095***(*)

59

WONG IN WA

7393***(*)

60

ZHENG BINGBING

1585***(*)